Najnowsze badania ujawniają to, z czego wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę - samochody jeżdżące po naszych ulicach nie należą do najmłodszych. Kilka państw członkowskich Unii Europejskiej zgłosiło do badania bardzo duży udział samochodów osobowych, które mają 20 lat i więcej. W tym rankingu przoduje niestety Polska. Wg Eurostatu w naszym kraju jeździ aż 37,9 proc. takich właśnie aut. Druga od końca jest Estonia (31,5 proc.), a trzecia Litwa (22.6 proc.).

 Foto: Eurostat

Z kolei najnowszymi samochodami w UE (młodszymi niż dwa lata) może pochwalić się Irlandia z wynikiem 28,8 proc. Drugi w kolejności jest Luksemburg (23,7 proc.), trzecia Belgia (22,9 proc.), a czwarta Dania (22,6 proc.).

Badanie wskazuje także, w jakich krajach przypada najwięcej samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców. Na pierwszym miejscu w tym rankingu znalazł się Luksemburg z 681 samochodami. Na drugim są Włochy (663 samochody na tysiąc mieszkańców), na trzecim Cypr (645 samochodów na tysiąc mieszkańców), a na czwartym Finlandia i Polska (po 642 samochody na tysiąc mieszkańców). Najniższy wskaźnik odnotowano w Rumunii (357 samochodów na tysiąc mieszkańców), na Łotwie (381 samochodów na tysiąc mieszkańców) oraz na Węgrzech (390 samochodów na tysiąc mieszkańców).

 Foto: Eurostat

Jeśli chodzi o bezwzględną liczbę zarejestrowanych samochodów, w rankingu przodują Niemcy z prawie 48 mln aut. Drugie są Włochy (ok. 40 mln samochodów), a trzecia Francja (ok. 32 mln samochodów). Raport Eurostatu odnotowuje także zmiany w liczbie rejestracji aut w latach 2015 - 2019. Największe wzrosty osiągnęły tutaj Rumunia (43 proc.), Litwa (20 proc.), Węgry (19 proc.) oraz Słowacja i Polska, gdzie odnotowano 18 proc. wzrost liczby rejestracji. Jedynym państwem członkowskim UE, w którym raport Eurostatu notuje spadek, jest Bułgaria, gdzie ilość rejestracji w latach 2015 - 2019 spadła o 11 proc.

Raport bierze pod uwagę dane za 2019 r.