Ogólnopolski program "Uwaga na czarne punkty" polega na specjalnym oznakowaniu niebezpiecznych miejsc. Celem akcji jest spowodowanie szczególnie ostrożnych zachowań zarówno kierowców, jak i pieszych w sąsiedztwie oznakowań, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.

W Polsce było ponad 1 200 odcinków dróg określanych międzynarodową nazwą "czarne punkty". Są to miejsca, w których szczególnie często dochodzi do wypadków i kolizji drogowych.

Pomysłodawcą akcji "Uwaga na czarne punkty" był b. minister transportu i gospodarki morskiej Eugeniusz Morawski. Ustawienie 7 września 1998 roku dwustronnych tablic na drodze nr 2 Świecko-Terespol w okolicach Błonia rozpoczęło akcję.

Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych za pomocą niekonwencjonalnego oznakowywania miejsc szczególnie niebezpiecznych tzw. czarnych punktów był realizowany przez kilka lat w skali całej Polski. Na początku efekty w postaci zmniejszenia liczby wypadków były znaczne, później oznakowanie przestało oddziaływać na kierowców. Program zakończono i zaprzestano montażu specjalnego oznakowania. Nie oznacza to jednak likwidacji owych punktów. Punkty cały czas istnieją i jest ich około 100 w tym momencie na terenie Polski.

Obecnie GDDKiA realizuje program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pod nazwą Drogi Zaufania. Jednym z jego licznych elementów jest montaż w miejscach uznanych za szczególnie niebezpieczne masztów pod fotoradary (same urządzenia fotorejestrujące są w gestii policji i to ona wraz z zespołem specjalistów z programu, decyduje o ich lokalizacji w danym momencie). W założenia programu wpisują się także akcje informacyjne, happeningi, ćwiczenia oraz inne działania mające na celu uświadomienie różnego rodzaju zagrożeń na drogach.

Jednocześnie poprzez systematyczną przebudowę naszych dróg doprowadza się do likwidacji "czarnych punktów". Jeśli po przebudowie drogi, pierwotna przyczyna uznania miejsca za szczególnie niebezpieczne zniknęła, to tym samym znika "czarny punkt". Np. podczas modernizacji drogi krajowej nr 4 przebudowano drogę i wyeliminowano dwa "czarne punkty" - w Targowisku i Rzezawie. Skoro przestały istnieć, to zdemontowano również ich niekonwencjonalne oznakowanie.

Program Drogi zaufania powstał jako projekt początkowy o nazwie bezpieczna ósemka i był pilotowany na krajowej ósemce. Po znacznym ograniczeniu niebezpiecznych zdarzeń drogowych, GDDKiA zadecydowała o dalszym rozwoju programu. Na dzień dzisiejszy program obejmuje już 8 dróg krajowych a docelowo w roku następnym objąć ma 88 dróg krajowych. Celem założonym przez organizatora jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków o 75 procent do roku 2013. ( chodzi oczywiście o liczby dotyczące dróg objętych programem).

Mimo tych wszystkich działań prowadzonych przez różne organizacje, to od nas kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. Ani "czarne punkty" ani fotoradary same nie rozwiążą problemu.

Jak poinformowało nas biuro prasowe wbrew temu, co napisała "GW", GDDKiA nie prowadzi akcji "mechanicznej" wymiany niekonwencjonalnego oznakowania "czarnych punktów" na maszty pod fotoradary.