Przedłuża się procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski — Łopiennik. W przetargu wpłynęło 11 ofert i w maju br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wyłoniła najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 695,5 mln zł. Wybór został zakwestionowany przez innych uczestników i po uwzględnieniu odwołania GDDKiA musiała jeszcze raz wyłonić zwycięzcę.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Budowa drogi S17 Piaski — Łopiennik pochłonie ponad 800 mln zł

Teraz jako najkorzystniejszą ofertę wskazano tę złożoną przez konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones. Zwycięzcy wycenili projekt i budowę odcinka S17 Piaski — Łopiennik na kwotę 810 mln zł. Z podpisaniem umowy na wykonanie prac trzeba jednak jeszcze się wstrzymać, bo tak jak przy poprzednim wyborze pozostali uczestnicy mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań.

W przypadku braku zastrzeżeń dokumentacja trafi do kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i dopiero po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będzie można podpisać kontrakt.

Nowy odcinek drogi S17 w szczegółach

W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi w obrębie węzłów, a także drogi do obsługi ruchu lokalnego. Do zadań zwycięzcy należy również m.in. montaż ekranów akustycznych, wykonanie systemu zarządzania ruchem oraz budowa przejść dla zwierząt.

Cały odcinek Piaski — Łopiennik będzie miał 16,6 km i zostanie poprowadzony nowym śladem wzdłuż obecnej drogi krajowej DK17. Trasa zacznie się na węźle Piaski Wschód, który ma zostać przebudowany. W tym miejscu droga S17 będzie łączyła się z drogą ekspresową S12 Piaski — Dorohusk. Ponadto w ramach inwestycji powstaną m.in. trzy węzły drogowe, tj. Piaski Południe, Fajsławice i Łopiennik.

Cały fragment drogi ekspresowej S17 pomiędzy Piaskami a Hrebennem ma ok. 125 km i realizowany jest w formule Projektuj i buduj. "Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego" — informuje GDDKiA i dodaje: "W przetargu są odcinki Krasnystaw — Izbica oraz Izbica — Zamość Sitaniec". Na etapie prac przygotowawczych są natomiast odcinki Łopiennik — Krasnystaw o długości 9 km i Zamość Sitaniec — Zamość Wschód o długości ok. 12 km.