GDDKiA podpisało umowę na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Zawarta umowa jest efektem ponownego przetargu na wyłonienie wykonawcy obwodnicy. Pierwsze postępowanie GDDKiA unieważniła, ponieważ złożone oferty przekroczyły zakładany budżet. Obecne oferty również przekroczyły zakładaną sumę, jednak tym razem GDDKiA zdecydowała się jednak nie unieważniać przetargu.

Złożone oferty były oceniane według następujących kryteriów:

  • cena - 55 proc.
  • kryteria pozacenowe - 45 proc.
  • przedłużenie okresu gwarancji jakości konstrukcji nawierzchni - 20 proc.
  • przedłużenie okresu gwarancji jakości obiektów mostowych - 20 proc.
  • zagospodarowanie destruktu asfaltowego - 5 proc.

Wykonawcą prac została firma Uniberg z Bielska Podlaskiego. Umowa podpisana przez GDDKiA opiewa na 109,4 mln zł.

DK59 w Giżycku Foto: GDDKiA
DK59 w Giżycku

Obwodnica Giżycka

Giżycko ma obecnie obwodnicę. Ul. Obwodowa ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Zostanie rozbudowana. Obecna inwestycja będzie kontynuacją zakończonej w 2021 r. inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ul. Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km.

Obwodnica Giżycka - lokalizacja inwestycji Foto: GDDKiA
Obwodnica Giżycka - lokalizacja inwestycji

Planowana obecnie inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od ronda na skrzyżowaniu DK59 z ul. Świderską w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś.

Obwodnica Giżycka DK59 - plan orientacyjny Foto: GDDKiA
Obwodnica Giżycka DK59 - plan orientacyjny

Jak informuje GDDKiA, zakres prac obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.