Od poniedziałku (22 sierpnia) mieszkańcy Iłży odetchnęli z ulgą — to efekt udostępnienia do ruchu obwodnicy miasta. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) nowa trasa ma 7,2 kilometra długości i jest drogą główną ruchu przyspieszonego.

Kierowcy mają do dyspozycji dwa lub trzy pasy ruchu w układzie 2+1 na części odcinka. Wjazd na obwodnicę możliwy jest poprzez dwa węzły drogowe: węzeł Iłża Północ na przecięciu z drogą powiatową (kierunek Pakosław) oraz węzeł Iłża Południe w miejscu włączenia w istniejący ślad DK9.

Mapa z lokalizacją obwodnicy Iłży na DK9 Foto: GDDKiA
Mapa z lokalizacją obwodnicy Iłży na DK9

"Wjazd na obwodnicę od strony Radomia odbywa się na zasadach czasowej organizacji ruchu. Połączenie dotychczasowej DK9 z nowo wybudowaną obwodnicą Iłży zostało zwężone wygrodzeniami do jednej jezdni. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747 i włączenia jej w DK9" — wyjaśnia GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad precyzuje, że oprócz jednojezdniowej drogi powstało także m.in. sześć obiektów inżynierskich, dwa węzły drogowe i ekrany akustyczne. Ponadto piesi i rowerzyści zyskali chodniki oraz drogi rowerowe.