• ITD rozpoczyna działania związane z bezpieczeństwem dzieci podczas ferii
  • Kontrole autokarów będą prowadzone w miejscach kluczowych dla zimowego wypoczynku
  • Inspektorzy ITD zweryfikują stan techniczny autokarów i kierowców

Uczniowie województw dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego właśnie rozpoczynają ferie. To oznacza, że wiele dzieci wyjedzie w zorganizowanych wycieczkach na zimowy wypoczynek. Kierowcy muszą więc liczyć się ze wzmożonym ruchem na drogach, a służby rozpoczynają akcję "Bezpieczny autokar – ferie 2024".

Kontrole autokarów na głównych szlakach

Kontrole autokarów będą prowadzone w wyznaczonych miejscach na głównych szlakach komunikacyjnych i drogach w pobliżu zimowych kurortów. W takich miejscach inspektorzy ITD zweryfikują stan techniczny autokarów przy wykorzystaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego. Dzięki niemu sprawdzą m.in. stan układu hamulcowego, kierowniczego, wydechowego oraz oświetlenie i ogumienie. Ponadto weryfikacji będą poddani kierowcy, którym sprawdzone będą uprawnienia, czas pracy i trzeźwość.

Podczas ferii w 2023 r. skontrolowano 1421 autokarów, z czego 36 odebrano dowód rejestracyjny. W dziewięciu przypadkach kontrole zakończyły się wydaniem zakazu dalszej jazdy. Wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

Jak zgłosić kontrolę autokaru? Wystarczy informacja od rodziców lub opiekunów dzieci. Niezbędne dane dotyczące wyjazdu należy przekazać z wyprzedzeniem, telefonicznie lub drogą elektroniczną właściwemu terytorialnie Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. Dane kontaktowe do poszczególnych WITD dostępne są na tej stronie internetowej.

Jazdę autokarem trzeba zaplanować

Inspektorzy ITD zwracają uwagę, by organizatorzy wcześniej ustalili plan wyjazdu lub wycieczki, racjonalnie zaplanowali czas przejazdu oraz jego trasę, sprawdzili prognozę pogody i ustalili z przewoźnikiem wymagania dotyczące kierowcy i pojazdu. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podróży autokarem to:

  • podróż powinna być zaplanowana z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli, czasu pracy kierowcy, postojów;
  • po każdych 4,5 godz. jazdy kierowca powinien zrobić minimum 45-minutową przerwę. Limit dziennej jazdy to 9 godz. Może zostać wydłużony do 10 godz., ale nie częściej niż dwa razy w tygodniu;
  • autokar, którym podróżują dzieci i młodzież w wieku do lat 18, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu pojazdu tablicami barwy żółtej z czarnym symbolem dzieci;
  • jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa – zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą mieć je zapięte;
  • przejścia w autokarze muszą być wolne. Korzystanie z nich nie może być utrudnione np. poprzez pozostawione bagaże;
  • pasażerowie powinni przestrzegać podstawowych zasad podczas jazdy. Niebezpieczne jest np. chodzenie po autokarze w trakcie jazdy, opieranie się o drzwi, głośne zachowanie, które może dekoncentrować kierowcę;
  • należy zachować ostrożność w trakcie postojów, które powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych. Nie należy wsiadać lub wysiadać z autokaru od strony jezdni, ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu.