Nadmiar ładunku owsa w workach na drodze ekspresowej S5 niedaleko Gniezna doprowadził do interwencji inspektorów z gnieźnieńskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu. Kontrola, która odbyła się 15 kwietnia, ujawniła przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 2,45 tony oraz przekroczenie nacisku pojedynczej osi o 0,45 tony.

Owies spowodował, że mandat się należał

Przekroczenie normy, które stanowi naruszenie przepisów, skutkowało stwierdzeniem przejazdu bez zezwolenia kategorii V. W związku z tym inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy, grożące karą w wysokości do 6 tys. zł. Kierowca, odpowiedzialny za przewóz nadmiaru ładunku, został ukarany mandatem w wysokości 100 zł.

Nadmiar owsa, który spowodował przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu, został przeładowany w trakcie trwania czynności. To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest odpowiednia kontrola ładunku w transporcie drogowym, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale także z uwagi na prawidłowy przebieg procesów logistycznych.

Przeciążony owsem został złapany przez ITD Foto: WITD
Przeciążony owsem został złapany przez ITD