Zdarzają się takie pojazdy, których stan techniczny już z daleka budzi wątpliwości. Tak było w przypadku cysterny w rejonie terminalna paliwowego w woj. zachodniopomorskim. Pojazd nie tylko wzbudził zainteresowanie zachodniopomorskich inspektorów ITD. Został także dokładnie skontrolowany, a ostatecznie objęty zakazem dalszej jazdy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Liczne pęknięcia poszycia zbiornika, niesprawny pneumatyczny układ hamulcowy z nieszczelnościami i uciekającym powietrzem oraz zniszczone oznakowanie. To nie wszystko, co stwierdzono podczas kontroli. Okazało się, że kierowca nie posiadał także kompletu dokumentów wymaganych do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Kontrola zakończyła się nie tylko zakazem dalszej jazdy. ITD wszczęła także postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem przepisów związanych z umową ADR (międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów niebezpiecznych). Kierowcę ukarano zaś mandatem i zobowiązano do usunięcia wszystkich usterek i uzupełnienia dokumentów przewozowych.