Pierwszego września 2022 r. inspektorzy z kędzierzyńsko – kozielskiego oddziału WITD w Opolu zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów należących do czeskiego przewoźnika. Z okazanych do kontroli dokumentów wynikało, że pojazdem wykonywany był międzynarodowy transport drogowy odpadów ze Szwecji do Słowacji, co oznaczało, że przewóz musiał spełniać wymagania m.in. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). Od 22 lutego 2022 r. systemowi SENT podlegają również odpady przywożone do Polski lub przewożone "w tranzycie" z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE przez Polskę oraz przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Zgodnie z wymaganiami przewóz tranzytowy odpadów musi być zgłoszony do systemu SENT, a przewoźnik w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem ma obowiązek zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem. Numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji musi zostać wprowadzony do rejestru SENT.

Zobacz także: Błyskawiczna akcja policji. Właściciel Mazdy jeszcze nie wiedział, że ktoś ukradł jego auto

ITD dokonała sprawdzenia TIR-a. Jak wykazała kontrola, czeski transport nie został zgłoszony do systemu SENT. Nie został spełniony również warunek geolokalizacji. Kierowcy zakazano również dalszej jazdy do momentu zarejestrowania przejazdu w systemie SENT oraz spełnienia warunku geolokalizacji zespołu pojazdów. Kontrolujący nałożył na kierowcę mandat karny w wysokości 7,5 tys. zł, a od przewoźnika pobrana została kaucja w wysokości 20 tys. zł. Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano przybyłym na miejsce kontroli funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej.