30 sierpnia 2022 r. patrol ITD zatrzymał do kontroli zespół pojazdów oznakowany pomarańczowymi tablicami ADR. Do zatrzymania doszło na drodze ekspresowej S3 koło miejscowości Kunowo (powiat gryfiński).

Samochodem ciężarowym z przyczepą przewożono odpady niebezpieczne w postaci eternitu. W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy zauważyli, że niebezpieczny odpad przewożony był w uszkodzonych opakowaniach i wysypywał się z nich. Kawałki eternitu leżały luzem na podłodze przestrzeni transportowej. Poza kłopotami z ładunkiem okazało się, że TIR nie miał ważnego przeglądu technicznego. W zespole pojazdów brakowało również obowiązkowego wyposażenia awaryjnego w postaci klina pod koła oraz stojącego znaku ostrzegawczego.

Kontrola ITD Foto: ITD
Kontrola ITD
  • Wobec polskiego przewoźnika zostaną wszczęte postępowania administracyjne, a za stwierdzone nieprawidłowości grozi mu kara pieniężna. Funkcjonariusze ITD wydali kierowcy zakaz dalszej jazdy do czasu przeładowania odpadu niebezpiecznego w szczelne opakowania, zgodnie z przepisami umowy ADR. Kierujący został zobowiązany do uzupełnienia niezbędnego wyposażenia awaryjnego samochodu ciężarowego.