TIR przewoził dwa kontenery. Jak podaje ITD jeden z nich był wypełniony mączką kostną, a więc Istniało uzasadnione podejrzenie, że pojazd może być przeładowany. Inspektorzy postanowili zważyć zestaw. Po wizycie na wadze w punkcie kontrolnym okazało się, że ich podejrzenia były słuszne. Rzeczywista masa całkowita tego zestawu przekraczała dopuszczalną masę całkowitą o 4,45 tony.

 Foto: ITD

Wspomniana kontrola czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografu wykazała 13 naruszeń, które dotyczyły przekroczenia dopuszczalnego czasu jazdy bez wymaganej przerwy, jazdy dziennej oraz skrócenia wymaganego odpoczynku dziennego. Ponadto kierujący nie dokonywał wpisów manualnych i nieprawidłowo obsługiwał przełącznik rodzaju aktywności pracy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

ITD: w takim stanie TIR dalej nie pojedzie

Inspektorzy przerwali transport realizowany do portu w Gdańsku, mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości. Pojazd nie będzie mógł kontynuować jazdy do czasu doprowadzenia go do stanu zgodnego z przepisami.

W związku z wynikami kontroli funkcjonariusze ITD postanowili, że kierowca zostanie ukarany mandatami karnymi. Konsekwencje finansowe grożą też przedsiębiorstwu transportowemu. Wobec firmy zostało wszczęte postępowania administracyjne. Potencjalnie problemy może mieć także załadowca, którego działania spowodowały przekroczenie rzeczywistej masy całkowitej kontrolowanego zespołu pojazdów.