To kolejne pomiary akustyczne przeprowadzane w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy. W lipcu te same urządzenia mierzyły poziom hałasu na wawerskim odcinku POW. "Wówczas wykazaliśmy, że normy hałasu są przekroczone" - przypomniał Potapowicz. "Dziś prezentujemy efekty naszych badań w Wilanowie. Tu również potwierdzają się głosy mieszkańców, że hałas jest dla nich uciążliwy, a normy są przekroczone" - dodał.

Radny Wilanowa Paweł Czarnecki omówił pierwsze pomiary. "Odnosząc się do pierwszych dni pomiaru przy niepełnym obciążeniu drogi w większości czasu, normy hałasu nie są przekroczone. Natomiast mamy przekroczenia w niedzielę około godziny 17.00, wtorek po 21.00, poniedziałek po 20.00" - zaznaczył. "Są to jednostkowe przekroczenia, które wskazują, że w momencie uruchomienia pełnej trasy obwodnicy oraz wzmożonemu ruchowi po powrocie z wakacji, a także końcowi wegetacji roślinności, te wartości będą rosły" - ocenił.

Jak zaznaczył wiceprzewodniczący Rady Miasta, już teraz mieszkańcy Wilanowa skarżą się na hałas generowany przez obwodnicę. Boją się, że wraz z otwarciem tunelu pod Ursynowem stanie się on jeszcze bardziej uciążliwy.

"Całodobowy jednostajny szum i hałas przejeżdżających z nadmierną prędkością aut i motocykli wpisał się już w naszą rzeczywistość" - zauważyła podczas konferencji radna dzielnicy Wilanów Urszula Włodarska-Sęk.

Wyjaśniła, że szczególnie uciążliwy jest latem, gdy nie można otworzyć okien czy wyjść do ogródka. Wskazała też, że tereny, przez które biegnie droga ekspresowa, są terenami rekreacyjnymi, z których korzysta dużo warszawiaków. "Mieszkańcy Wilanowa, szczególnie Zawad, Kępy Zawadowskiej i Powsinka bardzo się boją zwiększenia hałasu, szczególnie że niedługo otwartym tunelem będą mogły jeździć pojazdy powyżej 3,5 tony" - powiedziała radna.

Dodała też, że GDDKiA zapowiada przeprowadzanie analizy akustycznej w ciągu 12-18 miesięcy od uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wszystkich zadań. Oznacza to, że cały proces będzie trwał co najmniej kilka lat. "Nie możemy czekać tak długo" - powiedziała radna.

Mieszkańcy wzięli więc sprawę w swoje ręce. Blisko tysiąc osób podpisało petycję złożoną do Dyrektora GDDKiA, Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zabezpieczenie mieszkańców Wilanowa przed hałasem. Radni Wawra i Wilanowa wspólnie wnioskowali do Rady Miasta i Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o przeprowadzenie pomiarów hałasu w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy na terenie Wilanowa i Wawra. "Zostaną one wykonane w ramach przygotowywanej mapy akustycznej Warszawy. Rozpoczęliśmy również własne pomiary hałasu, aby mieć materiał porównawczy do analizy i dalszych działań" - zaznaczyła wilanowska radna.

Radni planują ponadto skierować wnioski do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na POW. Ich zdaniem powinno to wpłynąć na ograniczenie prędkości jazdy przez kierowców, a tym samym redukcję emisji hałasu. Kolejne wnioski zostaną przekazane do GDDKiA i będą dotyczyły wymiany drzew, które się nie przyjęły oraz dodatkowych nasadzeń wzdłuż obwodnicy, gdyż do pewnego stopnia drzewa również mogą ograniczać rozprzestrzenianie się hałasu.

"Hałas można prawdopodobnie uznać za najgorsze, niematerialne zanieczyszczenie środowiska wytworzone przez człowieka poprzez intensywny rozwój cywilizacyjny. Szczególnie uciążliwym dla ludzi wydaje się, z uwagi na jego specyfikę, hałas komunikacyjny oraz instalacyjny, w tym przemysłowy" - powiedział radny dzielnicy Wilanów Paweł Czarnecki.

Zauważył też, że znacznie większy hałas powodują auta ciężarowe. "Szczególnie te w złym stanie technicznym, poruszające się bez ładunku po drogach o nierównej nawierzchni" - wskazał Czarnecki. Zaznaczył, że hałas z autostrady słychać bardziej w dni wietrzne, a słabiej w deszczowe.

Zanim dojdzie do wykonania pomiarów akustycznych zleconych przez BOŚ w ramach mapy akustycznej, firma Sonitus we współpracy z mieszkańcami Wilanowa wykonuje badania. Na stronie www.halaswarszawa.pl można śledzić wyniki tych pomiarów.