Obecnie karetki pogotowia ratunkowego w Polsce mogą być koloru białego lub żółtego. Resort zdrowia postanowił ujednolicić kolorystykę pojazdów w systemie PRM. Postawiono na lepiej widoczny na drodze kolor żółty, stosowany przez służby ratunkowe również w innych europejskich krajach.

Nie stanie się to jednak natychmiast. Okres przejściowy na dostosowanie wymagań w powyższym zakresie wynosi aż 8 lat (do 1 stycznia 2028 roku). Jak można przeczytać w projekcie, tak długi czas ma pozwolić zespołom ratownictwa medycznego na wymianę ambulansów w ramach kosztów eksploatacyjnych. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.