Lepsze drogi betonowe czy asfaltowe? Normy są jednoznaczne

Wykonawcy dróg w Polsce, w tym ekspresówek i autostrad, wykorzystują głównie dwa rodzaje nawierzchni, tj. podatne z mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) i sztywne z betonu cementowego. Chociaż, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w przeważającej większości wybierana jest pierwsza z nich, to w obu przypadkach droga ma wytrzymać przynajmniej 30 lat.

Katalog Samochodów Auto Świat