Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że zaplanowane inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku. Prace rozpoczną się w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz małopolskim. W odróżnieniu od budowy autostrad i dróg ekspresowych, w tym przypadku nie ma mowy o inwestycjach ciągnących się latami. Większość zaplanowanych prac ma się zakończyć już latach 2019 i 2020.

Plany przebudowy dróg
Plany przebudowy dróg

Gdzie możemy spodziewać się nowych inwestycji? Oto lista przedstawiona przez Ministerstwo Infrastruktury:

Województwo zachodniopomorskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w Stargardzie. W ramach zadania przebudowane zostaną dwa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 (powstaną ronda), co przyczyni się do znacznej poprawy płynności ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja robót: lata 2018–2019.

Województwo pomorskie

Przebudowa mostu przez rzekę Struga Kramarzyńska w ciągu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Kramarzyny. Powstaną też nowe nasypy, kanały technologiczne i zostaną przebudowane dojazdy. Dno i linia brzegowa rzeki zostaną wzmocnione i uregulowane. W tym miejscu będzie wprowadzony ruch wahadłowy. Celem inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania ruchu drogowego, pieszego i rowerowego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także zapewnienie poprawnych warunków przepływu rzeki Struga Kramarzyńska. Realizacja: 2020 r.

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa – Buszkowo. Zostanie tu wzmocniona nawierzchnia drogi (dostosowanie do nośności 11,5 t/oś). Rozbudowane zostaną skrzyżowania z drogami niższej kategorii, wybudowane ciągi pieszo–rowerowe, zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe. Realizacja robót: lata 2020–2021.

Województwo warmińsko-mazurskie

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę w ciągu drogi krajowej nr 16 w miejscowości  Sobiewola. Zakres inwestycji obejmuje budowę przepustu wraz z przebudową drogi krajowej oraz wykonanie i rozbiórkę drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym. Realizacja: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 16 w miejscowości Sędki. Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę zatoki autobusowej, chodnika, przejścia dla pieszych, oświetlenia zatok i przejścia dla pieszych. Realizacja: 2018 r.

Województwo wielkopolskie

Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście. Zadanie obejmuje rozbudowę mostów w ciągu drogi krajowej nr 11 (dostosowanie do obciążeń do 50 ton). Powstaną kładki pieszo–rowerowe, które podczas prac zasadniczych będą pełniły funkcję mostów objazdowych. Realizacja robót: lata 2020-2021.

Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w miejscowości Tuliszków. Wzmocnienie nawierzchni drogi do nacisku 11,5 t/oś, wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uporządkowaniem dostępności do drogi. Realizacja robót: lata 2018–2019.

Województwo mazowieckie

Przebudowa DK 79 w Piasecznie na odcinku skrzyżowanie z ul. Energetyczną – skrzyżowanie z ul. Syrenki. Poszerzone zostaną jezdnie do trzech pasów ruchu, z uwzględnieniem skrajni pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym. Wzdłuż drogi wybudowane zostaną chodniki i ciąg pieszo-rowerowy, przebudowany zostanie system oświetlenia drogowego oraz system odwodnienia drogi. Inwestycja zwiększy przepustowość i usprawni połączenie drogowe pomiędzy Warszawą i Piasecznem oraz poprawi stan techniczny drogi. Realizacja robót: lata 2019–2020.

Rozbudowa DK 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii. Planowana jest budowa dwujezdniowej drogi, budowa obiektów inżynierskich, skrzyżowań, sieci dróg dojazdowych i odcinków dróg gminnych, budowa oświetlenia drogowego, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz systemu odwodnienia drogi. Prace przygotowawcze potrwają do 2020 r.

Województwo dolnośląskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 36 koło miejscowości Łazek. Inwestycja polega na wykonaniu 190 m chodnika, dwóch zatok autobusowych i przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 36. Realizacja: 2018 r.

Województwo opolskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany. Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 10,72 km. Celem inwestycji jest dostosowanie drogi krajowej do nośności 11,5 t/oś. W ramach zadania planowana jest: rozbudowa i wzmocnienie istniejącej jezdni, budowa 3 skrzyżowań o ruchu okrężnym, budowa chodników i ciągów pieszo–rowerowych, dróg dojazdowych, a także przebudowa przepustów drogowych oraz oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury niezwiązanej z drogą. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja robót: lata 2021–2022.

Województwo śląskie

Budowa mostu przez ciek Blaszynówka w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Tworóg. Zadanie obejmuje wybudowanie i rozbiórkę drogi dojazdowej wraz z mostem tymczasowym, rozbiórkę istniejącego mostu, budowę mostu i dostosowanie drogi do nacisku 11,5 t/oś. Realizacja: 2020 r.

Województwo małopolskie

Budowa mostu przez potok bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Izdebnik. Planowany zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego mostu, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę dojazdów do obiektu oraz budowę chodników. Realizacja: 2019 r.