Właściciele najnowszej Kugi już otrzymują powiadomienia o nowej akcji serwisowej. W całej Europie do naprawy skierowano prawie 28 tys. egzemplarzy najnowszej generacji tego modelu w hybrydowej wersji plug-in. A wszystko z powodu problemów ze złączem wysokiego napięcia, które znajduje się pod samochodem wraz z modułem ładowarki akumulatora.

W przypadku gdy złącze ulegnie uszkodzeniu, może dojść do przegrzewania akumulatora. Ford w liście przesłanym klientom wyjaśnia – „jeśli akumulator przegrzewa się, istnieje ryzyko, że generowane ciepło doprowadzi do pożaru”. Pożar może wystąpić, gdy pojazd jest zaparkowany.

Akcja serwisowa nosi kod 20S34 (kontrola złącza akumulatora) i dotyczy klientów także w Polsce.