To odpowiednio mniej o 4,7 proc. wypadków, 5,4 proc. rannych i 6,2 proc. zabitych niż w roku 2005. Ze statystyk policji wynika, że mimo stałego wzrostu liczby samochodów (w 2006 r. było ich zarejestrowanych w Polsce 17 mln aut, a dla porównania w 1989 r. 8,6 mln) udało się zahamować wzrost liczby wypadków drogowych i ich skutków. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2005-2007-2013 "Gambit 2005" przyjęty przez rząd zakłada, że w 2013 r. liczba zabitych w wypadkach drogowych nie przekroczy2800.