"Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to potężny system zbierający informacje o pojazdach, ich właścicielach i kierowcach. Oprócz policji czy Inspekcji Transportu Drogowego korzysta z niego kilkadziesiąt różnych podmiotów, a od 2019 r. dostęp do niektórych danych mają obywatele. Budowa systemu ruszyła jeszcze za SLD, mimo to wciąż nie jest on gotowy, szczególnie w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli winę za to ponosi m.in. Mateusz Morawiecki" — podaje gazeta.

"Tak wynika z kontroli NIK, która przyjrzała się CEPiK przy okazji corocznego badania wykonania budżetu państwa. Funduszowi CEPiK izba wystawiła ocenę negatywną, co w przypadku corocznych kontroli, obejmujących najważniejsze ministerstwa i instytucje, zdarza się bardzo rzadko" — dodaje. Zaznacza, że w dokumencie często przewijają się nazwy "dysponent funduszu CEPiK" i "minister cyfryzacji". Chodzi o premiera Mateusza Morawieckiego, który od października 2020 r. pełni też funkcję właśnie ministra cyfryzacji.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

"Co zarzuca mu NIK? Zdaniem izby Morawiecki +kolejny rok z rzędu nie podejmował skutecznych działań zmierzających do zakończenia budowy systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0 (CEK lub CEK 2.0), co należy do podstawowych celów funduszu+".

Jak zauważa Izba, przede wszystkim w 2021 r. odstąpiono od kluczowej umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych "oraz nie zawarto żadnych nowych umów na budowę systemu CEK 2.0". "Przesunięto na późniejsze lata termin realizacji częściowego zakupu infrastruktury pod budowę niejawnego środowiska programistycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz nie zawarto umowy na rozwój, w tym na dostosowanie do zmian prawnych i optymalizacyjnych Centralnej Ewidencji Pojazdów 2.0" – zarzuca NIK. Przypomina, że brak postępów w budowie CEPiK 2.0 wytknęła też w ramach analogicznej kontroli przed rokiem, a wówczas dysponent funduszu (czyli Morawiecki) zapewnił na piśmie, że zrealizuje wnioski pokontrolne.

"Dlaczego więc nie ma postępów, a umowy z PWPW nie zawarto? W wynikach kontroli zawarto wyjaśnienia dyrektor generalnej w KPRM. Jej zdaniem +w trakcie negocjacji zapisów umowy na wykonanie systemu CEK 2.0 i dokonanej w ich następstwie rewizji podejścia do realizacji CEK 2.0 ustalono, że zakres prac oferowany przez potencjalnego wykonawcę PWPW S.A. nie był wystarczający+. Dodała, że podpisanie umowy z PWPW nie gwarantowałoby współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, który z kolei odpowiada za centralną ewidencję pojazdów" — pisze gazeta.

"Jej zdaniem stan prawny uniemożliwiał zlecenie niektórych prac, z czym akurat NIK się nie zgadza. Zaś w marcu obecnego roku Sejm przyjął nowelizację, która – zdaniem służb podległych Morawieckiemu – ma ułatwić budowę systemu. Problem w tym, że na tym nie kończą się zarzuty NIK. Izba negatywnie zaopiniowała też sprawozdania finansowe funduszu, w których – jak pisze w dokumencie — pomyłki zdarzają się co roku" — podaje dziennik.