Nissan przekaże milion euro Czerwonemu Krzyżowi i innym organizacjom non-profit na bieżące akcje ratunkowe i zakup niezbędnych artykułów dla rodzin i dzieciom. Japoński koncern jest także gotowy przekazać samochody.

Kolejne 1,5 mln euro ma być przeznaczone na stałe wsparcie finansowe dla pracowników Nissana i ich rodzin dotkniętych kryzysem. Pieniądze mają być wydatkowane w zależności do potrzeb, m.in. pokrycia kosztów relokacji, kosztów utrzymania rodzin przesiedlonych, wydatków na leczenie oraz specjalną pomoc dla dzieci.

Pracownicy i partnerzy Nissana, którzy chcieliby pomóc bezpośrednio, będą mogli wpłacać składki na specjalny fundusz Nissan Cares w formie darowizn pieniężnych lub towarów, takich jak żywność i odzież.

Nissan wstrzymuje działalność w Rosji

Dodatkowo Nissan zawiesił eksport pojazdów do Rosji i przewiduje, że wkrótce zatrzyma także produkcję w swoich zakładach w St. Petersburgu.

Dyrektor generalny Nissana Makoto Uchida powiedział: "Wszyscy byliśmy poruszeni cierpieniem tak wielu osób i rodzin – w tym członków naszej własnej rodziny Nissana. Stworzyliśmy fundusz Nissan Cares, aby wspierać naszych pracowników i wspierać międzynarodowe wysiłki osób pracujących przez całą dobę, na rzecz zmniejszenie tej niezmierzonej ludzkiej tragedii".