W 2022 r. przedstawiono Studium korytarzowe, a teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przechodzi do kolejnego etapu prac nad projektem nowej drogi krajowej nr 7, która będzie prowadziła od Rabki-Zdroju do granicy ze Słowacją (Chyżne). Z dziewięciu wariantów opracowanych w ramach studium do dalszych prac, już na etapie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), wybrano cztery.

Wykonawca STEŚ-R od momentu podpisania umowy będzie miał 45 miesięcy na realizację zadania. Celem studium jest doprecyzowanie zaproponowanych wcześniej przebiegów nowej drogi do kilku konkretnych wariantów, co pozwoli uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Finalnie pozwoli to wybrać wariant, który będzie podstawą do przygotowania projektu budowlanego.

DK7 należy dzisiaj do najchętniej wybieranych tras przez kierowców jadących na Słowację. Jak wykazało badanie pomiaru ruchu przeprowadzone w 2021 r., na niektórych odcinkach tej drogi pomiędzy Rabką a Chyżnem w ciągu doby przejeżdża ponad 11 tys. pojazdów, w tym ponad 2,1 tys. ciężarówek.

Ładowanie formularza...