Pierwsze oznakowanie tzw. eksperymentalne pojawiło się pod koniec 2013 r. na autostradzie A1. Od tamtego momentu systematycznie przybywa go na nowo budowanych drogach. Nowe tablice i malowania mają zwiększyć czytelności i intuicyjność oznakowania oraz uczynić go bardziej nowoczesnym. W skrócie: ma być bezpieczniej i bardziej komfortowo.

Znaki, odbiegające nieco od dotychczasowych, mają stanowić ewolucyjną zmianę oznakowania standardowego, stworzoną w oparciu o opinie przesyłane przez użytkowników dróg i analizy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Oznakowanie eksperymentalne – lepsze, ale nie uregulowane prawnie

Warto przypomnieć, że warunki techniczne dla znaków drogowych są wyraźnie zdefiniowane przez przepisy prawa. Wszelkie zmiany w tym zakresie muszą więc być wprowadzane poprzez modyfikację konkretnych rozporządzeń lub zgód w ramach projektów badawczych. Zmian w przepisach jeszcze nie dokonano, dlatego mimo upłynięcia już ponad siedem lat od umieszczenia nowego oznakowania i dobrego przyjęcia przez kierowców (uwzględniono w nim uwagi użytkowników dróg), nadal jest ono traktowane jako eksperymentalne i pojawia się na nowych odcinkach warunkowo.

Oznakowanie eksperymentalne - toczą się już prace legislacyjne i zbierane są opinie

To jednak może się niebawem zmienić, bowiem w połowie września 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu wprowadzą także nowe tablice wskaźnikowe, informujące o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej. Tablice te funkcjonują na razie jako element oznakowania eksperymentalnego. Teraz inne elementy oznakowania eksperymentalnego czekają na stosowne rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu.

Zanim tak się jednak stanie, GDDKiA poprosi o opinie kierowców. Jeszcze w lutym na stronie Dyrekcji zostanie opublikowana ankieta dotycząca kwestii oznakowania eksperymentalnego. Badanie trwać będzie miesiąc. Pozwoli to poznać opinię kierowców na temat oznakowania eksperymentalnego - co się sprawdziło, a co należałoby poprawić. Uczestnicy ankiety będą mogli też ocenić, co w systemie oznakowania dróg krajowych należałoby zmienić, których znaków jest za dużo, a które są niezrozumiałe.

Poniżej pokazujemy dotychczasowe rozwiązania w porównaniu z oznakowaniem eksperymentalnym