Wraz z rozpoczęciem wakacji w ramach ogólnopolskiej akcji "Bezpieczny autokar" ruszyły wzmożone kontrole autobusów wycieczkowych. Aż do końca sierpnia inspektorzy ITD będą zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, którymi podróżują dzieci oraz ich opiekunowie, a także sprawdzali uprawnienia, czas pracy i stan trzeźwości kierowców.

W tym celu ITD korzysta m.in. z nowoczesnych Mobilnych Jednostek Diagnostycznych, które pozwalają przeprowadzić kompleksową kontrolę pojazdu w warunkach drogowych. "Umożliwiają sprawdzenie układu kierowniczego, hamulcowego, stanu zawieszenia, a także rozpoznanie błędów i usterek w większości pojazdów ciężarowych oraz autobusów" — precyzuje Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Co ważne, o kontrolę stanu technicznego oraz kierowcy wiozącego dzieci na wakacje lub z powrotem do domu mogą poprosić sami rodzice lub opiekunowie wycieczek. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z właściwym wojewódzkim inspektoratem ITD. W związku z licznymi kontrolami prowadzonymi na wniosek rodziców, konieczność przeprowadzenia badania stanu technicznego pojazdu najlepiej zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem. W zależności od możliwości inspektorzy ITD przeprowadzają kontrolę w miejscu wyjazdu autokaru lub wskazują punkt kontrolny, do którego należy skierować autokar przed wyjazdem.