To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Warszawy i okolic. Aktualnie dopiero kończy się budowa obwodnicy, a już widać, że ta inwestycja nie poradzi sobie z rozładowaniem ruchu w stolicy i na jej przedmieściach. Wszystko przez ruch tranzytowy, który miałaby przejąć planowana od lat tzw. tzw. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, czyli ring otaczający miasto w dalszej odległości od centrum niż obecny. Droga była planowana już od dawna, ale zawsze borykała się z problemami natury finansowej – po prostu brakowało środków na jej budowę.

To ma zmienić Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030, do którego budowa OAW jest już wpisana jako inwestycja priorytetowa, a to wszystko za sprawą promowanego mocno przez aktualny rząd projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (dzięki niemu poszerzona zostanie też Autostrada A2 na odcinku od Warszawy do Strykowa).

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - jak będzie przebiegać?

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej to potężna inwestycja, która ma mieć łączną długość ponad 260 km. Początkowo proponowano aż cztery scenariusze przebiegu nowej trasy, ale ostatecznie zdecydowano się poprowadzić ją w jeszcze innym układzie, w ciągu drogi S50 na północy i drogi A50 na południu. Szacowany koszt budowy to ok. 35 mld złotych. Termin ukończenia nie jest jeszcze znany, ale według rządowego planu inwestycje tam uwzględnione mają być oddane do użytku najpóźniej do 2033 r.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej Foto: GDDKiA
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

Najważniejsze inwestycje Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030:

  • Zachodnia Obwodnica Szczecina,
  • droga ekspresowa S11 z Pomorza Środkowego na Górny Śląsk,
  • droga S10 od Szczecina do Warszawy,
  • Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej zwana drugą obwodnicą Warszawy, dzięki której na obecnej, jeszcze nieukończonej pierwszej obwodnicy ruch zostanie ograniczony, szczególnie dzięki pozbyciu się ruchu tranzytowego, w tym transportu ciężkiego,
  • przebudowa autostrady A2 Warszawa-Łódź i dodanie dodatkowych pasów ruchu,
  • autostrada A4 Krzyżowa-Wrocław i Wrocław-Tarnów.

Rząd na budowę założonych inwestycji przeznaczył ok. 292 mld zł. To rekordowe środki, jakie do tej pory przeznaczono na budowę dróg w historii Polski.