Rondem w ciągu drogi DK40 zaczyna się budowany właśnie fragment prowadzący w kierunku autostrady A4, a który będzie kontynuacją obwodnicy Kędzierzyna-Koźle. Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaawansowanie prac na budowie sięga 80 procent. W ramach inwestycji powstaje 18 obiektów inżynierskich, takich jak wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt, a także cztery ronda. Prace przy budowie trasy powinny zostać zakończone w IV kwartale 2022 r.

"W ramach robót drogowych na całej długości trasy głównej położono warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa oraz podbudowę bitumiczną. Jest już także warstwa wiążąca. Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe przy budowie ronda turbinowego na początkowym odcinku obwodnicy na skrzyżowaniu z istniejącą DK40, m.in. w zakresie montażu oświetlenia oraz prac brukarskich" — informuje GDDKiA. Oprócz tego prowadzone są pracy przy budowie kolejnych trzech rond. Czterowlotowe połączy budowaną obwodnicę z DW426, drugie powstaje na skrzyżowaniu z drogą powiatową w kierunku Jaryszowa, a trzecie będzie łączyło budowaną obwodnicę z przyszłą drogą gminną.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

GDDKiA przypomina, że do skrzyżowania z DW426 nowo powstający odcinek będzie drogą jednojezdniową z dodatkowym pasem do wyprzedzania (przekrój 2+1). Na pozostałym odcinku przewidziano przekrój jednojezdniowy dwupasowy. Oprócz wyżej wymienionych prac drogowcy kończą jeszcze prace na 13 obiektach inżynierskich. "Na obiekcie nad kanałem Gliwickim, jednym z najdłuższych i najbardziej charakterystycznych w ciągu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla trwają już prace wykończeniowe. Głównymi elementami konstrukcji są tutaj łuki stalowe, do których podwieszony jest pomost stalowy z płytą betonową" — precyzuje GDDKiA.