• Wraz z początkiem majówki zmieniają się przepisy dotyczące postępowania mandatowego. Pojawią się m.in. nowe wzory formularzy mandatów
  • Funkcjonariusz jest zobowiązany m.in. wskazać wysokość grzywny, określić wykroczenie oraz czas i miejsce jego popełnienia a także kwalifikację prawną
  • Na opłacenie mandatu karnego zaocznego będą dwa tygodnie od chwili wystawienia lub doręczenia (wcześniej było 7 dni). W przypadku mandatu kredytowanego pozostaje 7 dni

Jesienią minionego roku uchwalono w Sejmie nowelizację kodeksu wykroczeń. Wydawać by się mogło, że to nic szczególnego przy obecnym tempie zmian w prawie. Nowelizacją warto jednak się zainteresować ze względu na zmiany, które będą m.in. dotyczyć kierowców wraz z początkiem tegorocznej majówki.

Według nowych przepisów wydłużono bowiem termin na opłacenie mandatu karnego zaocznego za wykroczenie drogowe (np. nieprawidłowe parkowanie, czy też przewinienie zarejestrowane fotoradarem). Wcześniej obowiązywał dość krótki, bo 7-dniowy termin na zapłacenie grzywny. Według Ministerstwa Sprawiedliwości to był za krótki okres, co finalnie kończyło się skierowaniem sprawy do sądu - takich przypadków mogło być nawet 150 tys. rocznie! O tyle też ma się zmniejszyć szacowana liczba spraw, co według planów Ministerstwa Sprawiedliwości ma wpłynąć na sprawność pracy sądów.

W kwietniu 2019 roku poznaliśmy przepisy wykonawcze, czyli rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące przepisy w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W ramach rozporządzenia określono nowe wzory formularzy mandatów karnych. Nie oznacza to jednak, że kierowcy przyłapani na wykroczeniu otrzymają już mandat według nowego wzoru. W ramach tzw. okresu przejściowego funkcjonariusze mogą korzystać z dotychczasowych blankietów. Mają na to jeszcze cztery miesiące.

Kontrola drogowa Foto: Tomasz Okurowski / Auto Świat
Kontrola drogowa

Wraz z rozpoczęciem majówki wchodzą w życie także nowe przepisy związane z postępowaniem mandatowym. Zgodnie z art. 97 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia kierowca powinien uzyskać m.in. komplet informacji o przewinieniu (np. kwalifikację prawną oraz czas i miejsce popełnienia). Od 1 maja 2019 wchodzi bowiem w życie przepis o następującej treści – „Funkcjonariusz nakładający grzywnę jest obowiązany wskazać jej wysokość, określić zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną, a także poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy”.