GDDKiA ogłasza nowe postępowania przetargowe w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu budowy 100 obwodnic. Do tej pory ogłoszono 19 przetargów na realizację zadań, a do końca 2021 r. mają być jeszcze ogłoszone postępowania na realizację kolejnych 147 km dróg.

Ogłoszone przetargi:

 • dwa odcinki drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała;
 • cztery odcinki S10 Bydgoszcz - Toruń; 
 • kontynuacja robót na odcinku S61 Łomża Zachód - Kolno; 
 • droga ekspresowa S19 na odcinku od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego do Lubartowa oraz na odcinku Babica – Jawornik;
 • projekt i budowa S74 Mniów - Kielce;
 • obwodnica Strykowa w ciągu DK32.

Zaplanowane przetargi:

 • trzy odcinki drogi ekspresowej S17 od Zamościa do obwodnicy Hrebennego; 
 • dwa odcinki S6 Koszalin - Słupsk; 
 • S19 Domaradz – Iskrzynia; 
 • S74 Kielce Zachód - Kielce; 
 • obwodnica Gorajca w ciągu DK74; 
 • obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15.

Gotowość do ogłoszenia postępowań przetargowych po zapewnieniu środków finansowych:

 • Zachodnia Obwodnica Szczecina (o długości ok. 50 km);
 • budowa dodatkowego pasa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą.

Ponadto na bieżąco są ogłaszane przetargi obejmujące działania już istniejących sieci. Przygotowywanych jest 219 zadań na rozbudowę lub przebudowę około 1660 km dróg.

Mapa dróg krajowych 17082021 Foto: GDDKiA
Mapa dróg krajowych 17082021

Dokumentacja i utrzymanie dróg

GDDKiA ogłasza również kolejne przetargi na dokumentację - do tej pory udało się ogłosić 19, a końca roku ma być ich w sumie 26. Również postępowanie dotyczące utrzymania istniejących dróg jest już prawie w połowie. Spośród zaplanowanych dwudziestu zrealizowano dziewięć.

Przetargi na utrzymanie dotyczą prac związanych z utrzymaniem czystości pasa drogowego, wprowadzaniem zmian w obszarze oznakowania, przycinaniem drzew i trawników oraz czyszczeniem przepustów i kratek ściekowych. W ich skład wchodzą również prace związane z odwodnieniem, utrzymaniem chodników i ścieżek rowerowych, a także korpusu drogi, nawierzchni i poboczy. Nie można też zapomnieć o zimowym utrzymaniu drogi, które wiąże się z utrzymaniem odpowiednich warunków podczas intensywnych opadów śniegu i przymrozków.