• Wjeżdżając na rondo nie trzeba sygnalizować skrętu w lewo za pomocą lewego kierunkowskazu
  • Włączenie kierunkowskazu konieczne jest dopiero podczas zjazdu ze skrzyżowania o ruchu okrężnym
  • Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już trzy instytucje: Marszałek Województwa Lubelskiego, tamtejsze Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

W styczniu tego roku sąd w Lublinie orzekał w sprawie zgłoszonej przez osobę zdającą egzamin na prawo jazdy. Egzaminator uznał, że przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym należy sygnalizować chęć skrętu w lewo, włączając lewy kierunkowskaz. Zdający tego nie zrobił i siłą rzeczy oblał egzamin.

Sprawa ta była następnie rozpatrywana przez Marszałka Województwa Lubelskiego, który unieważnił egzamin uznając, że stanowisko egzaminatora jest błędne, nie należy bowiem włączać lewego kierunkowskazu przed wjazdem na rondo. Identyczne orzeczenie podało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które bezpośrednio odniosło się do rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które wyjaśnia, że znak „ruch okrężny” oznacza, że na danym skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Przedstawiciele kolegium uznali zatem, że kierowca wjeżdżając na rondo, zachowuje swój dotychczasowy kierunek ruchu. Zmiana następuje zaś dopiero w momencie zjazdu z ronda.

Oczywiście, jak zaznaczono w orzeczeniu SKO, nawet na rondzie należy używać lewego kierunkowskazu, o ile jazda okrężna wiąże się ze zmianą pasa ruchu albo np. podczas omijania przeszkody.

Mimo tych dwóch orzeczeń egzaminator skierował sprawę do sądu, który jednak nie podzielił jego opinii, że dotychczasowa wykładnia przepisów była błędna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę egzaminatora, więc egzamin praktyczny pozostał unieważniony. Sąd ponownie – jak SKO – odniósł się do rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, identycznie jak SKO interpretując znaczenie znaku „ruch okrężny” i przyznając rację osobie, która w związku z błędną interpretacją oblała egzamin. Orzeczenie to nie jest jednak jeszcze prawomocne, zatem egzaminator ma prawo się od niego odwołać.