Parlament Europejski przegłosował projekt dyrektywy, która zmieni zasady ubezpieczeń komunikacyjnych. Eurodeputowani chcą przede wszystkim lepszej ochrony praw ofiar wypadków samochodowych. Zagwarantować to mają wyższe sumy gwarancyjne. Z jednej strony to dobra wiadomość dla osób poszkodowanych, z drugiej jednak zła dla właścicieli aut. Wszystko bowiem wskazuje na to, że czekają nas kolejne podwyżki cen ubezpieczeń. Scenariusz taki jest szczególnie prawdopodobny w Polsce, mamy bowiem nadal jedne z najniższych cen ubezpieczeń komunikacyjnych w całej UE.

Wyższe sumy gwarancyjne

Obecnie suma gwarancyjna, czyli maksymalna kwota odszkodowania, jaką może wypłacić firma ubezpieczeniowa w ramach polisy OC, wynosi 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych oraz 1,05 mln euro jeśli chodzi o szkody majątkowe. Przyjęta propozycja zakłada podwyższenie sum gwarancyjnych odpowiednio do 6,07 mln euro i 1,22 mln euro.

Eurodeputowani chcą także zabezpieczyć ofiary na wypadek niewypłacalności ubezpieczyciela sprawcy z zagranicy. W takim przypadku osoba poszkodowana ma mieć zagwarantowaną wypłatę świadczenia, ale już ze swojego państwa zamieszkania. Świadczenie, bez względu na przebieg całej sprawy, ma być wypłacone w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy.

Kontrole transgraniczne

Lepsza ochrona ofiar wypadków drogowych to nie jedyny z pomysłów Parlamentu Europejskiego. Kolejną propozycją jest wprowadzenie ogólnoeuropejskiego systemu kontroli aut pod kątem posiadania ważnej polisy OC. Eurodeputowani zgodzili się na umożliwienie państwom UE dokonywania transgranicznej kontroli obowiązkowego ubezpieczenia obywateli innych państw wspólnoty. Sprawdzanie polis miałoby się odbywać za pomocą kamer i oprogramowania rozpoznającego numery rejestracyjne. Przyłapana w ten sposób osoba musiałaby zapłacić karę, nawet jeśli będzie na terenie obcego państwa.

Łatwiejsze przenoszenie zniżek

Dobrą wiadomością dla kierowców jest propozycja zglobalizowania systemu zniżek za bezszkodową jazdę. Nowa dyrektywa ma nakłonić firmy ubezpieczeniowe do respektowania zniżek zdobytych na terenie całej Unii Europejskiej. Pozwoli to osobom przeprowadzającym się do innego kraju UE na zachowanie już „wypracowanych” bonusów.

E-rowery i skutery elektryczne na innych zasadach

E-rowery i skutery elektryczne są wyłączone z zakresu nowej dyrektywy. PE uznał, że stwarzają one znacznie mniejsze zagrożenie na drogach niż samochody, dlatego nie można ich obciążać tymi samymi obostrzeniami. Tym bardziej, że mogłoby to zahamować rozwój tych technologii i potencjalne innowacje w tym segmencie pojazdów. Jednak Parlament Europejski zażądał od państw członkowskich podjęcie decyzji na szczeblu krajowym, w jaki sposób chronić potencjalne ofiary takich pojazdów.

Wniosek został przyjęty 562 głosami (tylko 36 eurodeputowanych było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosowania). Teraz dokumentacja została przekazana Komitetowi ds. Rynku Wewnętrznego w celu międzyinstytucjonalnych negocjacji.