Funkcjonariusze mają kolejne nowoczesne narzędzie do walki z nadmierną prędkością na drogach, która jest częstą przyczyną wypadków. — Doposażenie Policji w przyrządy laserowe zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pozwala realizować nadzór w zakresie pomiaru prędkości w sposób efektywny i skuteczny — napisało Biuro Finansów Komendy Głównej Policji.

Urządzenia zostały zakupione ze środków Funduszu Spójności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu "Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji etap II". W ramach umowy wykonawca, poza dostarczeniem samych urządzeń, przeprowadził też instruktaż dla policjantów.

Co potrafią nowe mierniki prędkości?

Według specyfikacji producenta pomiar prędkości będzie skutecznie zmierzony z odległości 1200 m, dokładność pomiaru to +/- 2 km/h, a dokładność odległości to 15 cm. Miernik prędkości jest więc bardzo dokładny, choć w przypadku przekroczenia prędkości na granicy błędu pomiarowego jest argument do odwołania.

Policjanci chwalą się, że dzięki temu sygnał do zatrzymania kierowcy zostanie podany wcześniej, a zatem pojazd, którego policjant chce skontrolować, zatrzyma się płynniej i bezpieczniej. To nie będzie powodowało zagrożenia w warunkach dużego ruchu drogowego.