Według informacji inwestora, czyli Głównej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad, prace są mocno zaawansowane. Wykonawca przekopał się już przez całą długość tunelu, a ziemia z jego środka została wywieziona. Na załączonym nagraniu widać przejazd przez tunel.

Aktualnie w płycie stropowej do zabetonowania pozostały tylko niewielkie otwory technologiczne. Co ważne, znika już wykop, w którym kryje się tunelowy odcinek przyszłej drogi ekspresowej S2, biegnący pod warszawskim Ursynowem. Zasypywane są kolejne segmenty stropu, przywracany jest istniejący wcześniej układ ulic i parkingów. Kierowcy korzystają już z nowego fragmentu jezdni ul. Płaskowickiej, Stryjeńskich i Braci Wagów. Trwają też prace przy przywróceniu ruchu na ul. Rosoła.

W tym samym czasie prowadzone są także prace w samym tunelu. Wykonywane są roboty związane m.in. z budową wypełnień ścian żelbetowych, przejść awaryjnych, stropów, zabudowy chodnikowej wewnętrznej i odwodnienia tunelu itp. Rozpoczęto również układanie warstw konstrukcji nawierzchni od strony zachodniej tunelu.

Długość wspomnianego tunelu to 2,3 km - stanowi połowę z 4,6 kilometrowego pierwszego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2.

Na pozostałej części trasy trwają prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Prace trwają także na estakadach łączących skarpę ursynowską z nasypem obwodnicy. Z kolei przy zachodnim portalu tunelu powstają również budynki przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem. Według zapewnień GDDKiA zaawansowanie na tym odcinku to blisko 80 procent.

Węzeł Puławska

Z końcem czerwca wprowadzono zmianę organizacji ruchu na węźle Puławska. To pierwszy etap prac nad połączeniem istniejącej S2 z nowo budowanym odcinkiem. W tym momencie zamknięta została tylko północna część obecnie funkcjonującej „zawrotki” w ciągu S2. Od strony południowej wykonawca prowadzi prace związane z rozbiórką starej konstrukcji drogi.