Podpisanie umowy z wykonawcą - przy braku odwołań - miałoby nastąpić w listopadzie tego roku. "Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2021 roku" - podano w środowym komunikacie GDDKiA. Termin składania ofert wyznaczono na 1 lipca br.

Jak dodano, zadaniem wykonawcy jest dokończenie prac, takich jak: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń.

Droga ekspresowa S8 to jedna z najważniejszych tras w Polsce, przebiega od Wrocławia do Białegostoku, przez Łódź i Warszawę. Docelowo ma liczyć blisko 565 km.

Jak informowała w maju ubiegłego roku GDDKiA, odstąpiła ona od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S8, czyli konsorcjum firm z Salini Polska w roli lidera, pomiędzy węzłami Marki i Kobyłka. Tłumaczyła, że "konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała, by sprawnie zakończono inwestycję".

We wrześniu 2018 r. ogłoszono przetarg na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. "Wpłynęła jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski zamawiającego. Postępowanie zostało unieważnione" - czytamy.

Ponowny przetarg ogłoszono w październiku zeszłego roku. "Tym razem wpłynęły dwie oferty, gdzie ta z niższą ceną o ok. 70 proc. przekraczała kosztorys inwestorski GDDKiA. W związku z tym w listopadzie 2018 r. postępowanie zostało unieważnione" - dodano.

GDDKiA zweryfikowała kosztorys na dokończenie wszystkich prac na odcinku Marki – Kobyłka, biorąc pod uwagę np. wzrost cen materiałów czy wykonanie robót poprawkowych.

"Z uwagi na to, iż kwota była wyższa od poprzedniej wyceny, wystąpiono o przyznanie dodatkowych środków finansowych. Pozyskanie ich umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie wszystkich prac" - wskazano. (PAP)