• Porzucone auto zablokowało remont drogi
  • Samochód prawdopodobnie nie ma ważnej polisy OC – jeśli uda się znaleźć właściciela, to kara przekroczy wartość auta
  • Firma budowlana nie czekała, aż auto usuną służby miejskie. To naruszenie obowiązujących procedur!
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Na świecie nie ma sprawiedliwości – i dotyczy to nie tylko ludzi, ale i samochodów. Losy mogą potoczyć się bardzo różnie – jednym pisana jest sława, inni odchodzą w niełasce. Na początku grudnia niemal wszystkie media obiegła informacja o Oplu Vectrze z lat 90., który stał się niemal obiektem kultu, bo wożony miał być nim Jan Paweł II – auto trafiło do przeszklonej gabloty przed budowanym w Radzyminie kościołem.

Mieszkańców miasteczka ostatnio zajmuje kwestia innego – nieco młodszego auta, Renault Laguny. Francuskie kombi, choć nieco młodsze od „papieskiego” Opla, najwyraźniej nie miało szczęścia do poprzednich właścicieli i od wielu miesięcy stało przy jednej z ulic Radzymina. Ani policja, ani służby miejskie, mimo informacji od mieszkańców nie zajęły się porzuconym najwyraźniej pojazdem – auto nie blokowało ruchu, nic też z niego nie ciekło, więc sprawa nie wydawała się pilna.

Cierpliwość policji kontra cierpliwość budowlańców

Sytuacja zmieniła się ostatnio, bo ulica, przy której stała Laguna, jest właśnie remontowana – zostawienie za szybą kartki z wezwaniem do usunięcia pojazdu przeszkadzającego w pracach budowlanych, nie przyniosło oczekiwanego efektu. Na lokalnych formach mieszkańcy umieszczali zdjęcia pokazujące, jak auto stoi odcięte od dostępu do drogi, a dookoła trwa remont nawierzchni.

Budowlańcy nie wykazali się jednak aż taką cierpliwością jak służby miejskie i policja – koparka i solidna lina doraźnie rozwiązały problem – auto zostało wyciągnięte na środek budowanej ulicy – stąd raczej nie trafi do szklanej gabloty, prawdopodobnie skończy marnie na złomowisku. Teoretycznie usunięciem pojazdu powinny się zająć służby miejskie i firma działająca na zlecenie gminy.

Porzucone auto - kara za brak ubezpieczenia OC

W bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie ma informacji o aktualnej polisie OC dla tego pojazdu – jeśli jego właściciel zostanie namierzony, to poza kosztami odholowania i składowania pojazdu zostanie też obciążony karą za brak ważnej polisy OC, która na 2021 rok ma wynosić 5600 zł.

Kiedy można usunąć auto z drogi

Auto może zostać usunięte z drogi (na podstawie art. 50a i 130a Prawa o ruchu drogowym) w sytuacji, gdy: utrudnia ruch, zagraża bezpieczeństwu użytkowników dróg lub kiedy jego wygląd (np. zły stan techniczny, brak tablic) wskazuje na to, że samochód został porzucony. Na lawetę mogą trafić także auta parkujące bezprawnie na miejscach dla niepełnosprawnych oraz pozostawione tam, gdzie znakowi zakazu postoju towarzyszy tabliczka T-24 wskazująca, że w przypadku zaparkowania auta zostanie ono usunięte na koszt właściciela.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 50a. Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela

1.Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru. (...)

Art. 130a*

1.Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 uprawnienia policjanta i niektórych podmiotów w trakcie kontroli ruchu drogowego ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 zatrzymanie prawa jazdy ust. 4 lub 5 albo w art. 135a zatrzymanie prawa jazdy wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

Uwaga! Od 1.1.2021 roku brzmienie art 130a zmienia się, sprawdź przepisy po nowelizacji!