Już od pewnego czasu ministerstwo infrastruktury zapowiadało uregulowanie sprawy blokowania dojazdu dla karetek podczas kolizji na autostradach i drogach ekspresowych. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów. Resort wydał komunikat w tej sprawie.

Ministerstwo Infrastruktury i działający w jego strukturze Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowują już koncepcję wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu. Przypomnijmy, że już w kwietniu 2018 roku, KRBRD przyjęła dokument, w którym uwzględniono zadanie pod nazwą Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu. Ministerstwo potwierdza, że teraz trwają już prace nad jego realizacją. Wiceminister Marek Chodkiewicz poinformował, że dokonywany jest przegląd obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wynikiem tej analizy będą wnioski i rekomendacje, które posłużą jako wskazówki do wprowadzenia zmian w przepisach prawnych. Zmiany te mają nastąpić najpewniej w 2019 roku.

Resort infrastruktury planuje także szeroko zakrojone działania edukacyjne wśród kierowców na temat zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej. Chodzi o to, by uniknąć takich zdarzeń, jakie wielokrotnie miały miejsce w tym roku, gdy po wypadku tworzono przejazd dla pogotowia, straży pożarnej i policji, ale niestety niektórzy kierowcy wykorzystywali go po to, by wydostać się z korka na drodze szybkiego ruchu. Ponadto ministerstwo zamierza wkrótce wprowadzić tematykę „korytarzy życia” do egzaminu na prawo jazdy. Dzięki temu kierowcy będą musieli zapoznać się z przepisami dotyczącymi tej kwestii jeszcze przed egzaminem.

W tej chwili nie ma przepisów bezpośrednio mówiących o „korytarzu życia”, a obowiązują nas regulacje ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeden z jej zapisów stanowi, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Na tej podstawie policja wystawia mandaty osobom, które w nieprawidłowy sposób wykorzystują „korytarze życia” tworzone przez innych kierowców na drogach szybkiego ruchu.