W systemie Projektuj i buduj zostanie wybudowany nowy odcinek drogi ekspresowej S12. Mowa o 22-kilometrowym fragmencie pomiędzy Dorohuczą i Chełmem, który zgodnie z planem ma powstać w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że zwycięzcą przetargu na budowę tej trasy została firma Stecol Corporation.

Początek budowanego odcinka zaplanowano w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Trasa poprowadzi nowym śladem wzdłuż istniejącej drogi DK12. "W Tytusinie ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Stołpie). Połączy się z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód" — precyzuje GDDKiA. Wykonawca wybuduje m.in. węzeł drogowy Siedliszcze oraz most, 14 wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt.

GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę drogi S12 pomiędzy Dorohuczą i Chełmem Foto: GDDKiA
GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę drogi S12 pomiędzy Dorohuczą i Chełmem

GDDKiA przewiduje, że pierwsi kierowcy pojadą nowym odcinkiem drogi ekspresowej S12 w 2027 r. Trasa S12 będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Gdy już będzie gotowa, stanie się jedną z kluczowych dróg pełniących rolę horyzontalnego dopełnienia istniejącej i powstającej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce.