Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do Ministra Infrastruktury, by ten wprowadził do Prawa o ruchu drogowym przepis, który pieszemu dawałby pierwszeństwo już w momencie, gdy ten ma zamiar wejść na pasy. Jak to zasygnalizować? Zdaniem Rzecznika wystarczy stanąć i czekać na możliwość przejścia. W takiej sytuacji kierowca musiałby już ustąpić pierwszeństwa.

Adam Bodnar zwraca uwagę, że takie rozwiązanie poprawiłoby bezpieczeństwo pieszych. Kierowcy wiedząc, że pierwszeństwo ma nie tylko człowiek znajdujący się na przejściu, ale też oczekujący na wejście, musieliby zachować jeszcze większą ostrożność niż dotychczas. W pobliżu przejść dla pieszych kierowcy jeździliby też wolniej. W tej chwili piesi mają wprawdzie pierwszeństwo, ale dopiero gdy wejdą na przejście, a nie wcześniej. Ponadto Prawo o ruchu drogowym nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia.

O zmiany, których domaga się RPO postulowali m.in. przedstawiciele organizacji społecznych, którzy spotkali się z Adamem Bodnarem w grudniu 2018 roku. Podkreślali oni, że zasada, iż to pierwszy ma pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na przejście, obowiązuje w krajach skandynawskich i w większości państw Europy Zachodniej.