Średnia wieku aut dla całej Wspólnoty wynosi 11 lat. Okazuje się, że wynik mocno zaniżają w szczególności cztery kraje – niestety, w tym także Polska. Europejskie stowarzyszenie producentów Samochodów określiło średni wiek aut w Polsce na 14 lat. Starszymi od nas autami jeżdżą tylko Czesi (15 lat) i Rumuni (16 lat), a Węgrzy mają podobną średnią. Z kolei na drugim biegunie Europy znalazły się: Wielka Brytania – niecałe osiem lat, co jest najlepszym wynikiem w całej Unii Europejskiej – Niemcy i Francja ze średnią na poziomie około 8 lat.

{ "publicationId": { "ocdn": "401f5a7d4a1246b17d77e70a744f83c9", "type": "ocdn", "ocdnExt": "png" }, "uuid": "ed32a6c6-2b84-460f-b84d-a91ec3e3dec7", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/NDA7MDA_/401f5a7d4a1246b17d77e70a744f83c9.png", "alignment": "center", "copyright": { "uuid": "2e4fd84a-7533-576a-a64a-0d5c8197c2b2", "idref": "2e4fd84a-7533-576a-a64a-0d5c8197c2b2", "image": { "uuid": "85a5cbbe-76a6-4c17-bed2-75c1d1a29e36", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/M2I7MDA_/15b955ce902ea68d45cc119a6f83f66e.png", "publicationId": { "ocdn": "15b955ce902ea68d45cc119a6f83f66e", "type": "ocdn", "ocdnExt": "png" }, "size": { "height": 485, "width": 792 } } }, "available": { "start": "2019-10-23 00:00:00+0200" }, "caption": "Wiek samochodów", "contentSources": [ { "uuid": "eb62bed2-0b28-5101-bb6c-834fce98262b", "idref": "eb62bed2-0b28-5101-bb6c-834fce98262b", "name": "PAP" } ], "size": { "bytes": 170614, "height": 2340, "width": 2001 }, "asyncAdSlot": null } Wiek samochodów
Wiek samochodów

Sprowadzamy coraz starsze auta

Tak odlegle miejsce naszego kraju w statystykach przygotowanych przez ACEA nie są zaskoczeniem. Co roku do naszego kraju trafia blisko milion używanych samochodów z zachodu Europy (czyli blisko dwa razy więcej niż aut nowych) i niestety, nadal są to dość wiekowe pojazdy. Co więcej z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że udział importu ponad 10-letnich pojazdów, wzrósł w 2018 roku o 0,7 procenta i wynosił aż 54 procent.

Co prawda podobny (procentowo) wzrost zanotowały auta najmłodsze, do czterech lat, ale i tak ich udział w całkowitym imporcie „używek” wynosił zaledwie 10,7 procenta. Niestety, ich udział w całym parku pojazdów osobowych naszego kraju nie był także bardziej znaczący i wyniósł na koniec 2018 roku 12,1 procenta. Jest ich mniej niż aut bardzo wiekowych, ponad 20-letnich – według danych stanowiły one w ubiegłym orku 15,4 procenta wszystkich samochodów osobowych na drogach.