Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 89 pojazdów.

Producent powiadomi listownie wszystkich właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, w celu sprawdzenia i ewentualnej wymiany wadliwie połączonych elementów.