Zielone Świątki, przypadające w niedzielę 19 maja to tradycyjnie okres wzmożonego ruchu na drogach. Wyjazdom sprzyja także pogoda, co oznacza, że na głównych, i nie tylk trasach może zrobić się gęsto od pojazdów. Ale nie wszyscy w te dni będą mogli na nie wyjechać. Wszystko to z powodu zakazu poruszania się dla niektórych pojazdów.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Zakaz ruchu dla pojazdów o dmc powyżej 12 t, ale nie dla wszystkich

W związku z Zielonymi Świątkami Główny Inspektorat Transportu Drogowego wydał zakaz jazdy dla części pojazdów i zespołów pojazdów o dmc ponad 12 ton. Obowiązuje on w sobotę i niedzielę, w wyznaczonych godzinach. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie płynności ruchu na głównych szlakach komunikacyjnych w Polsce.

Zgodnie z decyzją GITD, zakaz jazdy będzie obowiązywał:

  • w sobotę 18 maja, od godziny 18:00 do 22:00
  • w niedzielę 19 maja, od godziny 8:00 do 22:00
 Foto: GITD

Jednakże nie wszystkie pojazdy ciężarowe są objęte tymi ograniczeniami. GITD wydało wykaz pojazdów zwolnionych z zakazu, w tym autobusy i ciężarówki przewożące niektóre towary, takie jak lekarstwa, środki medyczne, artykuły szybko psujące się, paliwa i żywe zwierzęta. Zakaz nie dotyczy również pojazdów używanych w akcjach ratowniczych i humanitarnych, a także pojazdów pomagających w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych.

Zakaz nie obejmuje również pojazdów wracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub dostarczenia ładunku do odbiorcy na terytorium Polski. Pojazdy, które wjechały na terytorium Polski poza godzinami zakazu, w odległości do 50 km od granicy, oraz pojazdy oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Polski, również są zwolnione z ograniczeń.

Pełny katalog pojazdów zwolnionych z ograniczeń ruchu został określony w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 783 z późn. zmianami).