Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami zakłada m.in. zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym.

Wprowadzenie takiego prawa jest zasadne ze względów bezpieczeństwa, ale jednocześnie sprawia, że samorządy będą miały dodatkową pracę związaną z procedurą zatrzymywania praw jazdy. Tym samym niezbędni będą nowi urzędnicy, którzy będą wykonywali związane z tym czynności. W związku z tym będą też niezbędne dodatkowe pieniądze na ich pensje, a te koszty obciążą oczywiście budżety samorządów.

Dlatego Związek Powiatów Polskich w piśmie z uwagami do nowelizacji, skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury, zaproponował pewne rozwiązanie. - W związku z powyższym wnosimy o wskazanie źródła finansowania nowego zadania publicznego. Jednocześnie dajemy pod rozwagę wprowadzenie możliwości ponoszenia przez samego sprawcę wykroczenia kosztów postępowania administracyjnego, związanego z zatrzymaniem prawa jazdy - taki pomysł mają przedstawiciele powiatów.

Wejście w życie zmienionej ustawy zaplanowano na 1 lipca 2020 roku.