Modernizacji poddany został znany już wcześniej w polskiej ofercie Cabstar.