Trasa ta została zbudowana w nowym śladzie. Budowany odcinek znajduje się między miejscowościami Rdzawka i Nowy Targ, a jego długość to nieco ponad 16 km. Choć trasa jest określana jako droga krajowa, to będzie miała po dwa pasy w każdą stronę, a na całym odcinku zaplanowano cztery bezkolizyjne węzły.

DK47 Rdzawka — Nowy Targ Foto: GDDKiA
DK47 Rdzawka — Nowy Targ

Budowa drogi krajowej nr 47 wiąże się również z przebudową dróg lokalnych, dojazdowych i poprzecznych, by umożliwiały połączenie z nową trasą. Ponadto zaplanowano 22 obiekty inżynierskie, w tym mosty, wiadukty i estakady.

Tym ostatnim, największym obiektem, jaki powstał na drodze, właśnie pochwaliła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Znajduje się on we wsi Lasek, ma 687 m długości i biegnie aż 24 m nad ziemią. Dzięki temu kierowcy jeszcze zanim dotrą do Zakopanego, będą mogli podziwiać świetny widok Tatr.

Jak informuje GDDKiA, budowa tej drogi ma zaowocować wieloma korzyściami dla ruchu tranzytowego i lokalnego, poprzez:

  • zapewnienie szybkiego i bezpiecznego tranzytu o dużej przepustowości,
  • odciążenie sieci dróg jednojezdniowych niższych klas od dużego ruchu tranzytowego,
  • odciążenie miejscowości leżących wzdłuż szlaku komunikacyjnego od ruchu tranzytowego,
  • znaczne poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym obszarze,
  • znaczne poprawienie warunków środowiskowych w obszarze oddziaływania projektowanej drogi,
  • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w pobliżu projektowanej inwestycji.

Co ważne, według planu kierowcy mają pojechać tym 16-kilometrowym odcinkiem jeszcze w tym roku. Planowany termin zakończenia budowy to 5 września 2024 r. i wiele wskazuje na to, że prace uda się zakończyć na czas. Aktualne zaawansowanie robót na tym odcinku to 88 proc.