Od tego dnia obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii nie będą mogli już przekroczyć brytyjskiej granicy na podstawie krajowego dowodu osobistego.

Od powyższej zasady zwolnione są osoby, które:

  • osiedliły się lub uzyskały status tymczasowy (pre-settled status) w ramach Systemu osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement Scheme); 
  • złożyły wniosek o przyznanie ww. statusów w ramach EU Settlement Scheme w terminie do 30 czerwca 2021 roku, ale nie otrzymały jeszcze decyzji; 
  • posiadają EU Settlement Scheme family permit; 
  • otrzymały pozwolenie na pracę dla pracowników przygranicznych (Frontier Worker Permit); 
  • są gośćmi Opieki Zdrowotnej S2 (S2 Healthcare Visitor); 
  • są dostawcami usług narodowości szwajcarskiej (Swiss Service Provider). 

Wyjątki obowiązują do co najmniej 31 grudnia 2025 r.

Do UK tylko z dowodem rejestracyjnym i ubezpieczeniem

Wjazd samochodem na teren Zjednoczonego Królestwa jest możliwy tylko z ważnymi tablicami rejestracyjnymi, a kierowca musi posiadać ze sobą dowód rejestracyjny auta oraz ubezpieczenie. Nie trzeba za to mieć certyfikatu Zielonej Karty.

Są to wymagania dotyczące krótkotrwałego pobytu na Wyspach. Jeśli osoba przybyła w innym celu niż krótki pobyt, należy samochód przerejestrować i ubezpieczyć w jednym z tamtejszych zakładów ubezpieczeń. Jeśli tego nie zrobimy, możemy narazić się na wysoką karę, a nawet konfiskatę pojazdu.