Zadaniem nowego projektanta - firmy IVIA - będzie kontynuacja opracowywania dokumentacji zawierającej szczegóły techniczne wskazane w decyzji środowiskowej. Chodzi tu przykładowo o zajęcie terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Dlaczego konieczny był drugi przetarg?

W maju 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z pierwotnym wykonawcą dokumentacji projektowej. Powodem rezygnacji z usług dotychczasowego wykonawcy były m.in. zbliżający się termin zakończenia umowy, niskie zaawansowanie procentowe realizacji projektu oraz małe zaangażowanie wykonawcy.

Projektant w ciągu 12 miesięcy był zobowiązany opracować elementy koncepcji programowej, w tym wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, jak i uzyskać niezbędne decyzje, np. zatwierdzenie projektu robót geologicznych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z tego zadania wywiązał się w 30 proc.

Kalendarium robót

  • 13 czerwca 2019 r. - podpisanie umowy z poprzednim projektantem
  • 28 maja 2020 r. - odstąpienie od umowy z poprzednim projektantem
  • 30 listopada 2020 r. - otwarcie ofert
  • 12 lutego 2021 r. - wybór najkorzystniejszej oferty
  • marzec 2021 r. - planowane podpisanie umowy z wykonawcą

S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy

Droga ekspresowa S17 biegnąca pomiędzy węzłami Drewnica i Lubelska o długości ok. 16,3 km, stanowiąca część Warszawskiego Węzła Drogowego, została podzielona na trzy odcinki:

  • węzeł Drewnica - węzeł Ząbki (ok. 3,6 km),
  • węzeł Ząbki - węzeł Warszawa Wschód (Zakręt) (ok. 10,2 km),
  • węzeł Warszawa Wschód (Zakręt) - węzeł Lubelska (ok. 2,5 km).

Trasa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Wybudowanych zostanie pięć węzłów: Ząbki, Rembertów, Poligon (zjazd techniczny dla wojska), Warszawa Wschód (Zakręt) i Lubelska.

GDDKiA wskazało wykonawcę projektu Wschodniej Obwodnicy Warszawy Foto: GDDKiA
GDDKiA wskazało wykonawcę projektu Wschodniej Obwodnicy Warszawy

W zakresie pierwszego odcinka, po uzyskaniu finansowania na etap realizacji robót, GDDKiA ogłosi przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w systemie projektuj i buduj. Szacowane lata realizacji to 2023-2025. Z kolei na trzecim odcinku pomiędzy węzłami Warszawa Wschód (Zakręt) i Lubelska trwają już prace budowlane. Zgodnie z umową termin zakończenia robót upływa w kwietniu 2021 r.