Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zapowiada, że jeśli do 30 stycznia nie będzie odwołań, a kontrola Prezesa Zamówień Publicznych zakończy się bez uwag, to umowa zostanie podpisana niezwłocznie.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa fragmentu trasy A2 pomiędzy węzłem Kałuszyn (nazwa robocza Ryczołek), stanowiącym koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego, a początkiem obwodnicy Siedlec.

Autostrad A2 Kałuszyn - Groszki Foto: GDDKiA
Autostrad A2 Kałuszyn - Groszki

Przyszła trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Wybudowany zostanie węzeł Groszki. Ponadto, powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA przypomina, że w realizacji znajdują się dwa odcinki A2 na wschód od Warszawy. Wykonawcą pierwszego, od węzła Lubelska do węzła Konik (długość 5,6 km), jest spółka Polaqua; wartość robót to 214,2 mln zł. Drugi odcinek, o długości 9,2 km, połączy węzeł Konik i obwodnicę Mińska Mazowieckiego. Jego wykonawcą jest również Polaqua, a wartość kontraktu to 323,5 mln zł.