Krynicki zaznaczył, że sprawnie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy prac zabezpieczających umożliwiła kontynuację budowy autostrady A1 na odcinku Częstochowa Blachownia - Częstochowa Północ.

"Dziś podpisaliśmy umowę z wyłonionym wykonawcą konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe z Wrocławia, BUDIMEX z Warszawy oraz BUDPOL z Częstochowy. Przewidujemy, że wykonawca niezwłocznie przystąpi do przygotowania placu budowy, aby tak szybko jak to możliwe, ruszyć pełnym frontem robót na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Całość prac zabezpieczających ma zostać zrealizowana do 15 listopada" - poinformował Krynicki.

Wyjaśnił, że zakres prac będzie obejmował wykonanie robót zabezpieczających na ciągu głównym, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych, włącznie z wykonaniem podbudowy z betonu chudego, nawierzchni z betonu cementowego, również roboty wykończeniowe obiektów inżynierskich.

Dodał, że jednocześnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na dokończenie prac na tym odcinku A1. Zamówienie to będzie obejmowało wykonanie prac w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu budowalnego, warunkującej udostępnienie tego liczącego 21 km odcinka autostrady.

"Na początku sierpnia planujemy udostępnić do ruchu blisko 33 km autostrady, od węzła Częstochowa Południe do Pyrzowic. Na północy od Częstochowy trwa budowa pięciu odcinków autostrady, jednego na terenie województwa śląskiego oraz czterech w województwie łódzkim. Wszystkie, w standardzie po trzy pasy w obu kierunkach, zostaną wybudowane po istniejącym śladzie DK1" - poinformował rzecznik.

"Planowany termin oddania do ruchu czterech odcinków między Częstochową a Tuszynem, powinien nastąpić przed końcem 2021 r. Natomiast piąty odcinek od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk zostanie udostępniony kierowcom na przełomie 2022 i 2023 r." - dodał.

W poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że umowa na prace przy odcinku autostrady A1 stanowiącym część obwodnicy Częstochowy, powinna zostać podpisana w ciągu kilku dni.

"Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach, tygodniach, pojawią się tam wykonawcy, pracownicy, którzy będą realizowali autostradę A1. Naszym celem jest przejezdność tego odcinka do końca roku" - dodał.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała na początku lipca tego roku ofertę konsorcjum z kluczowym udziałem Strabagu i Budimeksu na kontynuację budowy autostradowej obwodnicy Częstochowy, w ciągu autostrady A1. Wartość tej oferty to blisko 353,2 mln zł netto.

W ostatnich dniach kwietnia 2019 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z konsorcjum realizującym A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia - po wielokrotnych wezwaniach wykonawcy tego odcinka do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem.

MI wskazało, że konsorcjum firm, z Salini Polska jako liderem, mimo wielokrotnych wezwań, nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził inwestycję niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Drożność obwodnicy Częstochowy – z trzema węzłami – jest kluczowa dla otwarcia autostrady A1 od Pyrzowic za Częstochowę. Wkrótce rozpocznie się bowiem remont częstochowskiego odcinka DK1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe (autostradowa obwodnica ma przejąć z obecnej "jedynki" większą część tranzytu).