• Wiele wykroczeń kierowców ma być karanych mandatami o minimalnej wysokości 1500 zł
 • Popełnienie drugiego wykroczenia w ciągu 2 lat ma spotkać się z karą na poziomie co najmniej 3000 zł
 • Ustawa - w założeniach rządu premiera Morawieckiego - miałaby wejść w życie już 1 grudnia 2021
 • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Rządowy projekt ustawy oraz rozporządzeń mu towarzyszących, które mają zaostrzyć kary za wykroczenia dla kierowców (ale nie tylko dla kierowców - przemycono w nim wysokie grzywny m.in. także za blokowanie dróg), miałby obowiązywać już w tym roku. To, co najważniejsze dla kierowców, to bardzo wysokie grzywny przewidziane za mniej lub bardziej poważne wykroczenia, szeroki katalog wykroczeń, za które można stracić prawo jazdy nawet na trzy lata, a także wykroczenia, za które kierowcy będą karani 15 punktami karnymi. Punktami - dodajmy - które mają zachować ważność nie przez rok jak obecnie, ale aż przez dwa lata.

Za co stracisz prawo jazdy?

Dodatkowa lista wykroczeń, za które projekt przewiduje możliwość karania kierowców zakazem prowadzenia pojazdów dotyczy głównie wykroczeń popełnianych przeciwko pieszym. To, po pierwsze, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, po drugie, niezatrzymanie pojazdu w celu przepuszczenia osoby niepełnosprawnej, po trzecie, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, po czwarte, ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszych i po czwarte, jazda po chodniku lub przejściu dla pieszych. Zmiany dotyczą ustawy Kodeks wykroczeń, a projektowany przepis brzmi:

"Art. 86b. & 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd mechaniczny:

 1. nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
 2. nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
 3. wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 4. omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 5. narusza zakaz jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych

podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

(...)

& 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w & 1 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.”

Zwróćmy uwagę na sformułowanie "podlega karze nie niższej niż 1500 tys. zł". Oznacza to, że kara może być wyższa – do granicy 30 tys. zł przewidzianej przez projekt za wykroczenia drogowe.

Wymienione wyżej wykroczenia drogowe znajdują się właśnie w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń.

Za co trzy tysiące kary?

Trzy tysiące kary miałby dostać kierowca popełniający drugi raz wykroczenie w ciągu 2 lat. Tego rodzaju "recydywa" ma dotyczyć wykroczeń przeciwko pieszym (wymienionym wyżej), ale nie tylko. Ich lista jest znacznie dłuższa i dotyczy także tych wykroczeń, które za pierwszym razem karane są znacznie łagodniej.

Sprawdźmy więc, co kryje się za wymienionymi paragrafami:

 • Art. 86 & 1: "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny". To ogólny przepis, który można zastosować (przynajmniej na etapie przygotowywania wniosku o ukaranie kierowcy) w większości przypadków. Może on dotyczyć np. spowodowania kolizji.
 • Art. 86. & 1a: "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.
 • Art. 86. & 2: "Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w & 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka”.
 • Art. 87. & 1. "Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym”.
 • Art. 90. & 1: "Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu”; Ten przepis można zastosować wobec kierowcy, który np. jedzie zbyt wolno, ale też np. taksówkarzy wykonujących na ulicach miasta „przejazd protestacyjny” albo rolników blokujących drogi
 • Art. 92. & 1: "Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego”. Znów przepis dość pojemny - wbrew pozorom wcale nie dotyczy tych, którzy świadomie uciekają przed policjantami.
 • Art. 92. & 2: "Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu”.
 • Art. 92a & 2: (to nowy przepis znajdujący się w projekcie): "Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się i do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 zł”.
 • Art. 92b & 1 "Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł”.
 • Art. 93 & 1: "Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku”.
 • Art. 94 & 1 : "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny”;
 • Art. 98 "Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby”.

Przypomnijmy: popełnienie dwóch wykroczeń spośród wymienionych w ciągu 2 lat oznaczać ma dla kierowcy karę pieniężną nie niższą niż 3000 zł, a maksymalnie - 30 tys. zł.

Za co 15 punktów karnych?

15 punktów karnych miałoby zasilić konto kierowcy za:

 • popełnienie przestępstwa drogowego;
 • kierowanie w stanie po użyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) lub podobnie działającego środka;
 • kierowanie w stanie nietrzeźwości;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego;
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo na nie wchodzącemu;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej (...);
 • niestosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym.

Punkty karne miałyby, co do zasady, kasować się dopiero po upływie dwóch lat, a nie jak obecnie - po roku. Limity punktów miałyby się nie zmienić, co oznacza w praktyce, że po dwóch "dużych" wykroczeniach popełnionych w ciągu dwóch lat kierowca kierowany byłby na badania psychologiczne i egzamin sprawdzający.

Nowe przepisy - od kiedy mają obowiązywać?

W projekcie ustawy zapisano, że ma on obowiązywać od 1 grudnia. Warto jednak przypomnieć, że jest to bardzo poważny projekt zmieniający wiele ustaw, już na oko widać, że zawiera niebezpieczne "wrzutki" i - trzeba sobie to jasno powiedzieć - wcale nie ma pewności, że zyska on poparcie opozycji. Bez tego będzie trudno go "uruchomić".