Podczas dużych opadów śnieguna drogi Małopolski wyjeżdża około 230jednostek. Nasi wykonawcy mają obowiązek utrzymywania na drogachokreślonych standardów i sami podejmują decyzje jakiego i w jakiejilości sprzętu muszą użyć, by ten standard utrzymać. W planowaniu akcjipomagają krótko- i długoterminowe prognozy pogody oraz dane zmonitoringu (tzn. stacji pogodowych rozmieszczonych w całymwojewództwie).

Mniej (i więcej) niż zeroKoszty akcji są uzależnione od długości trwania sezonu zimowego, odaktualnych cen materiałów oraz od tego, jak wiele razy temperatura„przechodzi przez zero". Poprzednia akcja kosztowała nas 29,0 mlnzłotych. Wzdłuż dróg, w miejscach narażonych na nawiewanie śniegu na jezdnię,ustawiamy zasłony przeciwśnieżne. W tym roku postawimy ponad 26,0 kmzasłon z siatki i tworzyw sztucznych przy drogach krajowych nr: 7, 47,49 i 94. Zorganizowaliśmy również większą niż przed rokiem liczbępunktów składowania materiałów. Piasek i sól wykorzystywane wprowadzeniu akcji przechowujemy w 35 bazach materiałowo-sprzętowych.

24 godziny na dobęKażda z maszyn pracujących na nasze zlecenie została wyposażona w systemGPS pozwalający na bieżące monitorowanie trasy i czynności wykonywanychprzez maszynę. System monitoringu tworzy też - z roku na rokrozrastająca się - sieć 51 stacji meteorologicznych (o 7 więcej niż rokwcześniej), 44 tablice świetlne (o 4 więcej) w 35 miejscach oraz 81kamer (o 14 więcej) w 52 miejscach. Dzięki specjalistycznemuoprogramowaniu, dyżurny „Akcji Zima" może śledzić na monitorze każdąjednostkę sprzętu i widzi, gdzie jest i co robi. Podgląd z kamer orazstacji pogodowych jest także dostępny na naszej stronie internetowej dlakażdego użytkownika.W siedzibie oddziału funkcjonuje Punkt Informacji Drogowej (PID), wktórym trwa całodobowy dyżur, niezależnie od panujących warunkówatmosferycznych. Użytkownicy dróg mogą tam zasięgnąć informacji osytuacji na drogach pod numerem 600 800 610 lub 12 412 16 44.

Łańcuchy obowiązkoweDrogowcy są do zimy przygotowani i dobrze byłoby, gdyby do zimyprzygotowali się także kierowcy. Należy skontrolować stan technicznypojazdów, zaopatrzyć się w opony zimowe i łańcuchy. Te ostatnie powinnyznaleźć się zwłaszcza na wyposażeniu każdego samochodu ciężarowego, gdyżnieposiadające łańcuchów lub wręcz jadące na łysych oponach TIR-y,które utknęły na podjazdach, są zimową zmorą naszych dróg. Powodująkonieczność zamknięcia drogi, a co za tym idzie tworzenie się długichkorków i dezorganizację życia innych użytkowników dróg, uniemożliwiająpracę sprzętu odśnieżającego i zmuszają służby drogowe i ratunkowe doprzeprowadzania kosztownych akcji. Każdy kierowca przed wyruszeniem wdługą drogę może na naszej stronie internetowej sprawdzić, dziękipodglądowi z kamer, jakie warunki panują na obszarze, przez który będzieprzejeżdżał i uwzględnić to w planowaniu podróży.