Rzecznik GDDKiA Jan Krynicki w komunikacie przesłanym PAP przypomniał, że pod koniec stycznia tego roku oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku blisko 12 km od granicy z Niemcami.

Od tego rozstrzygnięcia do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) złożyła odwołanie firma PORR. Odwołanie zostało uwzględnione. KIO nakazała ponowną ocenę i zbadanie ofert przetargowych. „Po ponownym zbadaniu i ocenie, oferta firmy PORR została wybrana jako najkorzystniejsza. 6 kwietnia minie czas na składanie ewentualnych odwołań od wyboru najkorzystniejszej oferty” - podał Krynicki.

Autostrada A18 Foto: GDDKiA
Autostrada A18

Zwycięzca przetargu ma zaprojektować i rozbudować fragment drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do blisko 12. kilometra (2 km za węzłem Żary Zachód) w zakresie dostosowania jej do parametrów autostrady.

Dostosowanie obecnej drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady podzielono na dwa odcinki. Pierwszy obejmuje fragment o długości ok. 1,3 km od końca mostu na Nysie Łużyckiej, gdzie zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i rozbudowa obu jezdni. Natomiast na dalszym odcinku, o długości ok. 10,5 km, rozbudowana zostanie jezdnia południowa. Jezdnię północną na całym 70-kilometrowym odcinku przebudowano w pierwszym etapie prac, w latach 2004-2006.

Autostrada A18 Foto: GDDKiA
Autostrada A18

Cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że południowa jezdnia trasy A18 od lat wymagała przebudowy. „Podjęliśmy to wyzwanie i zapewniliśmy finansowanie realizacji. Wreszcie znikną trudności, z którymi borykają się kierowcy na tej trasie. Zaś do 2025 r. zakończy się budowa całej sieci autostrad w Polsce” - wskazał Adamczyk.