Do tej pory zagraniczne miasta były zapisywane na przydrożnych tablicach w oryginalnej formie, np. Dresden, Praha czy Lviv. Teraz będą podawane w obu językach, w tym najpierw po polsku. Rozporządzenie ministra infrastruktury w tej sprawie właśnie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Nazwy dużych miast w dwóch różnych językach (np. Kowno i Kaunas) będą umieszczane w jednym wierszu. W przypadku cyrylicy nazwy oryginalne będą zapisywane w alfabecie łacińskim. Jeżeli nazwy w obu językach są takie same lub nazwa danego miasta nie ma odpowiednika w j. polskim, na drogowskazach będzie zapisywana tylko pisownia oryginalna bez nawiasu.

Z prawej strony nadal będzie znajdowało się oznaczenie określające państwo, w którym znajduje się wskazana miejscowość, np. „LT” (Litwa) lub „D” (Niemcy).

Rozporządzenie zacznie obowiązywać 28 maja br. Znaki drogowe niespełniające nowych wymogów będą musiały zostać wymienione. Nie stanie się to jednak od razu, bowiem termin upływa dopiero 31 grudnia 2028 roku. Nie poznaliśmy jeszcze kosztów tej operacji.