Łatwo się zorientować, że znakiem rozpoznawczym regionu są liczne zamki i warownie